Botanical Name -

Acacia nilotica (L.) WILLD. EX DEL.  subsp.  indica (BENTH.) BRENAN
X

Family -

MIMOSACEAE

System(s) of Indian Medicine -

Ayurveda, Siddha, Unani

Botanical Synonyms (1) -

  • Acacia arabica SENSU BAKER  var.  vediana COOKE
    X

    Full Botanical citation -

    Acacia arabica (Lam.) Willd. var. vediana T. Cooke, Fl. Pres. Bombay 1: 444. 1903 [1: 473. 1958 (Repr.)]; N.P.Singh &al., Fl.Maharashtra State, Dicotyledones, 1: Fl.India Ser. 2: 812. 2000.

Vernacular names -

Total 120 Vernacular names found in 9 languages.

English (2) - babul bark, sant pods
Hindi (13) - babool, babul, babur, bambul, banvalia, banwal, bawal, boliya, bolliye, desi-babul, kali-kikar, kikar, suliyo
Kannada (13) - barboora, barbura, bobbi, bobbuli, bochhuli, bubbula, gobbali, gobli, karagi, kari gobbali, kari jaali, karibaela, karijali
Malayalam (2) - karivelam, karuvelam
Marathi (8) - babhal, babhool, babhul, babool, babul, kala-babli, vedibabool, vedibabul
Sanskrit (40) -
Sanskrit Comments
X
abha, ajabaksha, arimada, babbula, babbulah, babbulaka, babula, babura, barbara, barbura, barburah, bavari, burbura, daphantaka, dirghakantaka, drdharuha, dridhabija, dridharuha, goshringa, kala- barbura-vrikshaha, kantalu, kaphantaka, kashaya, kashtaki, kinkirata, kristnahcadira, m, malaphala, panktibija, pitaka, pitapushpa, sukshmapatra, svarnapushpa, tikshnakantaka, vabboola, vabbula, varvara, vavvola, yugalaksha, yugmakanta
Tamil (27) - akuti, carapari, kalakkantam, kariram, kariram 2, karnamotam, karumaka, karuvai, karuvel, karuvelam, karuvelam picin, karuvelamaram, karuvelan, kirusnappiracotikkuru, kurruvelam, maiyutai, metocam, metokikamaram, metokitam, metori, nattukkaruvel, timurukalparuvukkulkuru, tiritapicam 2, ukkiratitam, ukkiratitamaram, vagai, vavulam
Telugu (5) - barbooramu, nalla tumma, nallathumma, thumma chettu, yugalaakshamu
Urdu (10) - aqaqia (kikar,babul,mughilan), babool, keekar, keekar (mughilan), kikar, kikar gond, mughilan, samar, shok-e-arabia, shok-e-misaria